Zarząd M.K.P. Boruta uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze /uzupełniające/ odbędzie się w Kawiarni MOSiR w Zgierzu ul.Wscodnia 2 w 1 terminie 26.03.2019 r o godz 19.00 , w 2 terminie 26.03.2019 r o godz.19.30

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Piłkarskiego Boruta w dniu 26.03.2019 r

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków / prezes Dariusz Pawlikowski/

 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków

 3. Wybór Komisji Mandatowo- Skrótacyjnej

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 7. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy

 8. Przedstawienie opini Komisji Rewizyjnej

 9. Dyskusja

 10. Udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy i podjęcie uchwały.

 11. Zgłoszenie kandydatur do uzupełnienia Zarządu Klubu

 12. Wybór członka-ów do Zarządu Klubu / głosowanie/

 13. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór.

 14. Zamknięcie Walnego zebrania Członków.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

WSPIERAJĄ NAS

zgierz
deante
machudera
fazi
markab
vip
logo abak
drewno-logo
dżedservice
elektro tm
jarbud
legs
makastol
stanglass
foto studio paparazzi
milma
PUH Szpruch
Tempus A

POLECAMY

BANER
lnp
pzpn