Zarząd M.K.P. Boruta uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze /uzupełniające/ odbędzie się w Kawiarni MOSiR w Zgierzu ul.Wscodnia 2 w 1 terminie 26.03.2019 r o godz 19.00 , w 2 terminie 26.03.2019 r o godz.19.30

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Piłkarskiego Boruta w dniu 26.03.2019 r

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków / prezes Dariusz Pawlikowski/

 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków

 3. Wybór Komisji Mandatowo- Skrótacyjnej

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 7. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy

 8. Przedstawienie opini Komisji Rewizyjnej

 9. Dyskusja

 10. Udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy i podjęcie uchwały.

 11. Zgłoszenie kandydatur do uzupełnienia Zarządu Klubu

 12. Wybór członka-ów do Zarządu Klubu / głosowanie/

 13. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór.

 14. Zamknięcie Walnego zebrania Członków.

WSPIERAJĄ NAS

pge
miasto zgierz new
deante
machudera new
pazury bez cenzury2
abak new
fazi new
markab new2
vip new2
drewno new
dżedservice new
makastol new
stanglass new
foto studio paparazzi new
milma new
tempusa new
firma budowlana szpruch new
c10 new
tbsnew
Fabryka Pizzy new

POLECAMY

BANER
lnp
pzpn