Zarząd MKP Boruta Zgierz ogłasza datę Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2019 na dzień 11 sierpnia 2020 roku, w pierwszym terminie o godzinie 19:00, drugi termin godz. 19:15

Miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczego: Zgierz ul. Wschodnia 2 - Kawiarnia MOSiR.

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Piłkarskiego Boruta Zgierz w dniu 11 sierpnia 2020:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (prezes Dariusz Pawlikowski)
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
 4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy i podjęcie Uchwały.
 11. Zakończenie zebrania.

WSPIERAJĄ NAS

POLECAMY