Zarząd MKP Boruta Zgierz ogłasza datę Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2019 na dzień 11 sierpnia 2020 roku, w pierwszym terminie o godzinie 19:00, drugi termin godz. 19:15

Miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczego: Zgierz ul. Wschodnia 2 - Kawiarnia MOSiR.

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Piłkarskiego Boruta Zgierz w dniu 11 sierpnia 2020:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (prezes Dariusz Pawlikowski)
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
 4. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy i podjęcie Uchwały.
 11. Zakończenie zebrania.

WSPIERAJĄ NAS

miasto zgierz new
deante
machudera new
kłys roboty drogowe2
kofeina2
pazury bez cenzury2
abak new
fazi new
markab new2
drewno new
dżedservice new
makastol new
foto studio paparazzi new
milma new
tempusa new
firma budowlana szpruch new
tbsnew
fabryka pizzy2

POLECAMY

BANER
lnp
pzpn