15 czerwca w nowej hali MOSiR przy ulicy Wschodniej w Zgierzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu MKP Boruta Zgierz. Na 112 uprawnionych do głosowania stawiło się 49 członków.

Walne Zebranie w charakterze Przewodniczącego poprowadził Zdzisław Frątczak, w roli sekretarza wystąpił Piotr Adamczewski, natomiast w Komisji Uchwał i Wniosków byli Krzysztof Darnowski i Tomasz Antczak.

Prezes Klubu Dariusz Pawlikowski przedstawił sprawozdanie finansowe za 2020 rok. I tutaj zwrócił uwagę, że był to rok szczególny, gdyż wiele rozgrywek nie odbywało się na wiosnę (COVID-19) i wyglądało to nieco inaczej niż w latach ubiegłych.

Jeżeli chodzi o przychody, to Klub otrzymał dotację od Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego, oraz z PZPN, inne przychody: dofinansowanie do obozów, dochody z reklamy, z transferów, składki członkowskie, wpłaty na cele statutowe, darowizny, wpisowe na turnieje, umorzony ZUS. Całość przychodów w 2020 roku wyniosła 1.019.593, 61 zł.

W kategorii kosztów były: realizacja celów statutowych, zużycie materiałów i energii, nagrody zgodnie z uchwałami, organizacja obozów, wynagrodzenia trenerów i pracowników, diety sędziowskie, ubezpieczenia społeczne, administracja związana z administracją statutową, usługi obce, opłaty transferowe i pozostałe koszty. Łączna suma kosztów wyniosła kwotę 918.339 zł.

Kadencja poprzedniego zarządu - mówił prezes Dariusz Pawlikowski - trwała od 2016 roku do 2021 i została przedłużona decyzją Prezesa Rady Ministrów w związku z COVID-19. Stowarzyszenie zrzesza ok 400 członków. W chwili obecnej piłkarze trenują w 19 grupach w podziale na grupy wiekowe i zaawansowane. Zarząd do realizacji celów zatrudnia 21 trenerów z licencjami UEFA A, B, C, którzy cyklicznie uczestniczą w kursach i konferencjach doszkalających systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje. W 2020 roku MKP Boruta nabył statut szkółki certyfikowanej PZPN i otrzymał srebrną gwiazdkę, w tym miejscu pragnę podziękować trenerom, którzy są tutaj z nami. Od początku wprowadzenia certyfikacji przeszliśmy 14 niezapowiedzianych kontroli PZPN i mamy ocenę pozytywną skutkującą utrzymaniem srebrnego certyfikatu na rok 2021. Wielkie gratulacje dla całego pionu szkoleniowego. W 2020 roku nasza młodzież zdobyła srebrny medal na mistrzostwach Polski w Beach Soccerze w Gdańsku, a drużyna seniorów po raz pierwszy od 26 lat przystąpiła do rozgrywek ligowych z nadzieją na awans do III ligi. Nadal mamy szansę na uzyskanie pozycji medalowej. Tutaj apeluję do zawodników o zrealizowanie tego celu. Trzymamy mocno kciuki, na pewno będziemy ich wspierać, żeby tak się stało.

Prezes Dariusz Pawlikowski podziękował również dwóm zasłużonym dla klubu działaczom, trenerom. Pamiątkowe wyróżnienia otrzymali Zdzisław Frątczak i Piotr Adamczewski.

Kiedy przyszedłem do Klubu w 1998 roku - wspominał Zdzisław Frątczak - i rozpoczynałem swoją pracę w Borucie były tylko dwie grupy młodzieżowe: juniorzy i młodzicy. Przez ten okres czasu Klub poczynił ogromny skok.

Członkowie MKP Boruta Zgierz wybrali nowy zarząd, który będzie działał w latach 2021-2025. W skład zarządu weszli: Kamil Jóźwiak, Dariusz Pawlikowski, Piotr Zieliński, Tomasz Chanczak, Zbigniew Jóźwiak, Piotr Grzelak i Marek Szpruch. Prezesem Klubu na te lata ponownie został wybrany Dariusz Pawlikowski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Monika Pakuła, Zdzisław Frątczak i Paweł Zajączkowski.

WSPIERAJĄ NAS

POLECAMY