Zarząd Stowarzyszenia MKP Boruta Zgierz informuje o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2021

Zebranie odbędzie się w pierwszym możliwym terminie 20.06.2022 r. o godzinie 18:00, drugi termin godzina 18:15. Miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczego Zgierz ul. Wschodnia 2 - kawiarnia MOSiR.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Miejskiego Klubu Piłkarskiego Boruta w dniu 20.06.2022 r.

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków / prezes Dariusz Pawlikowski
  2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Wybór Komisji Mandatowo - skrutacyjnej.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy.
  6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja.
  8. Udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy i podjęcie uchwały.
  9. Zakończenie Walnego Zebrania.

WSPIERAJĄ NAS

POLECAMY