Miejski Klub Piłkarski BORUTA w Zgierzu od dnia 4 maja 2020r wznawia zajęcia treningowe dla grup młodzieżowych.

Zasady organizacji zajęć treningowych:

-Udział w zajęciach jest dobrowolny po uprzednim zgłoszeniu i podpisaniu przez rodzica lub opiekuna zawodnika oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach. (Dokument w formacie pdf jest do pobrania z naszej strony w zakładce "Dla rodzica")

-W zajęciach mogą brać udział zawodnicy w pełni zdrowi, nie wykazujący żadnych objawów choroby takich jak katar, kaszel czy podwyższona temperatura. W razie podejrzenia przez trenera występowania u zawodnika w/w objawów choroby zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć z grupą lub kontynuowania rozpoczętych, a rodzice zobowiązani do najszybszego odebrania dziecka z zajęć.

-Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

-Korzystanie z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą)będzie niemożliwe.

-Klub zapewni atestowane środki do dezynfekcji rąk uczestników zajęć oraz wykorzystywanego sprzętu treningowego, która będzie dokonywana każdorazowo przed i po zajęciach.

-W trakcie zajęć treningowych nie ma obowiązku zasłaniania twarzy przez osoby trenujące i prowadzącego zajęcia trenera.

-W celu przeprowadzenia bezpiecznej wymiany grup pomiędzy zajęciami zastosowana będzie minimum 15’ przerwa między zajęciami na danym obiekcie treningowym. W związku z tym zawodnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia nie wcześniej niż 5’ przed i opuszczenia obiektu najpóźniej 5’ po zakończeniu zajęć.

-Zawodnicy poniżej 13 roku życia muszą być przyprowadzeni na zajęcia oraz odebrani po zajęciach przez osobę dorosłą.

-Zajęcia będą prowadzone w grupach 6-cio osobowych, czas treningu 45’.

-W trakcie zajęć na obiekcie treningowym mogą przebywać tylko zawodnicy i trener prowadzący zajęcia. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do opuszczenia obiektu po przekazaniu zawodnika pod opiekę Trenera. Przez obiekt treningowy rozumie się wydzielone poszczególne boisko wraz z trybunami, bieżnią itp. infrastrukturą.

Prezes Zarządu MKP Boruta Zgierz

Dariusz Pawlikowski

WSPIERAJĄ NAS

POLECAMY