Miejski Klub Piłkarski BORUTA w Zgierzu od dnia 4 maja 2020r wznawia zajęcia treningowe dla grup młodzieżowych.

Zasady organizacji zajęć treningowych:

-Udział w zajęciach jest dobrowolny po uprzednim zgłoszeniu i podpisaniu przez rodzica lub opiekuna zawodnika oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach. (Dokument w formacie pdf jest do pobrania z naszej strony w zakładce "Dla rodzica")

-W zajęciach mogą brać udział zawodnicy w pełni zdrowi, nie wykazujący żadnych objawów choroby takich jak katar, kaszel czy podwyższona temperatura. W razie podejrzenia przez trenera występowania u zawodnika w/w objawów choroby zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć z grupą lub kontynuowania rozpoczętych, a rodzice zobowiązani do najszybszego odebrania dziecka z zajęć.

-Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

-Korzystanie z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą)będzie niemożliwe.

-Klub zapewni atestowane środki do dezynfekcji rąk uczestników zajęć oraz wykorzystywanego sprzętu treningowego, która będzie dokonywana każdorazowo przed i po zajęciach.

-W trakcie zajęć treningowych nie ma obowiązku zasłaniania twarzy przez osoby trenujące i prowadzącego zajęcia trenera.

-W celu przeprowadzenia bezpiecznej wymiany grup pomiędzy zajęciami zastosowana będzie minimum 15’ przerwa między zajęciami na danym obiekcie treningowym. W związku z tym zawodnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia nie wcześniej niż 5’ przed i opuszczenia obiektu najpóźniej 5’ po zakończeniu zajęć.

-Zawodnicy poniżej 13 roku życia muszą być przyprowadzeni na zajęcia oraz odebrani po zajęciach przez osobę dorosłą.

-Zajęcia będą prowadzone w grupach 6-cio osobowych, czas treningu 45’.

-W trakcie zajęć na obiekcie treningowym mogą przebywać tylko zawodnicy i trener prowadzący zajęcia. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do opuszczenia obiektu po przekazaniu zawodnika pod opiekę Trenera. Przez obiekt treningowy rozumie się wydzielone poszczególne boisko wraz z trybunami, bieżnią itp. infrastrukturą.

Prezes Zarządu MKP Boruta Zgierz

Dariusz Pawlikowski

WSPIERAJĄ NAS

miasto zgierz new
deante
machudera new
kłys roboty drogowe2
kofeina2
pazury bez cenzury2
abak new
fazi new
markab new2
drewno new
dżedservice new
makastol new
foto studio paparazzi new
milma new
tempusa new
firma budowlana szpruch new
tbsnew
fabryka pizzy2

POLECAMY

BANER
lnp
pzpn