W związku z koniecznością wyboru przedstawicieli roczników i przygotowaniem list osób uprawnionych do głosowania informujemy, że nastąpiła zmiana dotycząca terminu.  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu odbędzie się w dniu 15.06.2021 roku w Nowej Hali MOSiR Zgierz przy ulicy Wschodniej 2.

W pierwszym terminie o godzinie 19:00

W drugim terminie o godzinie 19:20

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (prezes Dariusz Pawlikowski)
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
 4. Zatwierdzenie Porządku Obrad
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczo - wyborczy
 11. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Klubu na okres 2021-2025
 12. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025
 13. Pytania do kandydatów zgłoszonych do wyboru na kadencję 2021-2025
 14. Wybór nowych władz Klubu
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie obrad

za Zarząd prezes Dariusz Pawlikowski

 

Dla zainteresowanych do zapoznania Statut Klubu MKP Boruta Zgierz

WSPIERAJĄ NAS

miasto zgierz new
deante
machudera new
kłys roboty drogowe2
kofeina2
pazury bez cenzury2
abak new
fazi new
markab new2
drewno new
dżedservice new
makastol new
foto studio paparazzi new
milma new
tempusa new
firma budowlana szpruch new
tbsnew
fabryka pizzy2

POLECAMY

BANER
lnp
pzpn